Kotkan Klubi ry

Sanomalehti

Kotkan Klubi Ry:n vuosikokous

Yhdistyksen jäsenet kutsutaan vuosikokoukseen, joka pidetään maanantaina 4.3.2019 klo 18 Kotkan Klubilla. Kokouksessa käsitellään yhdistyksen sääntöjen 6 §:n mukaiset asiat.

Osallistumisesta pyydetään ilmoittamaan 1.3.2019 mennessä puhelimitse 044-2323492 tai sähköpostitse osoitteeseen Sähköpostiosoite on suojattu roskapostiohjelmia vastaan, Javascript-tuen tulee olla päällä nähdäksesi osoitteen .

 

KOTKAN KLUBI R.Y.

Hallitus

 

 

 

KOTKAN KLUBI RY:N VUOSIKOKOUS

Aika ja paikka 4.3.2019 klo 18 Kotkan Klubi

Esityslista

Varsinaiset toimet

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokoustoimihenkilöt

- puheenjohtaja

- sihteeri

- kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3. Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

(sääntö 8 §)

4. Vahvistetaan esityslista kokouksen työjärjestykseksi

Käsitellään

5. Tilinpäätös 2018

6. Toimintakertomus 2018

7. Tilintarkastuskertomus 2018

Päätetään

8. Tilikauden 2018 tilinpäätöksen vahvistaminen

9. Vastuuvapauden myöntäminen hallituksen jäsenille

10. Jäsenmaksujen suuruus vuodelle 2019. Hallitus ehdottaa jäsenmaksuiksi 2019 seuraavaa: henkilöjäsenet 70€, yritysjäsenet 700€ ja yhdistysjäsenet 350€.

11. Sääntömuutos, jolla poistetaan määräys vuosikokouksen pitämisestä maaliskuussa.

Valitaan

12. Hallituksen puheenjohtaja vuodelle 2019

13. Hallituksen jäsenet erovuoroisten tilalle vuosiksi 2019-2021

14. Yksi tilintarkastaja / toiminnantarkastaja ja yksi varatilintarkastaja /varatoiminnantarkastaja vuodeksi 2019

Muut vuosikokoukselle esitetyt asiat

15. Muut mahdolliset asiat

- yhdistyksen taloudellinen tilanne: tarvittavat päätökset ja valtuutukset

Lopettavat toimet

16. Kokouksen päättäminen.

 

 
Mainostoimisto 4F Oy

Valid XHTML 1.0 Strict

Valid CSS!